FJV-60/120 II

Product: Vertical

Thông số kỹ thuật của máy

Specification Values
Công suất Bàn Trái/Phải 1250 mm / 49.210 in
Bàn theo chiều dọc 3000 mm / 118.110 in
Trục chính Độ côn trục chính No. 50
Tốc độ quay lớn nhất 10000 rpm
Công suất tiêu thụ của trục chính (30 tăng dần theo phút) 37 kw / 50.0 hp
Mâm dao Số lượng dao lắp trên mâm 30
Tốc độ dịch chuyển Hành trình trục X 3200 mm / 125.98 in
Hành trình trục Y 1400 mm / 55.12 in
Hành trình trục Z 660 mm / 25.98 in