FJV 5 Face-35/60

Product: Vertical

Thông số kỹ thuật của máy

Specification Values
Công suất Bàn Trái/Phải 1740 mm / 68.500 in
Bàn theo chiều dọc 750 mm / 29.530 in
Trục chính Độ côn trục chính BT50
Tốc độ quay lớn nhất 10000 rpm
Mâm dao Số lượng dao lắp trên mâm 30
Tốc độ dịch chuyển Hành trình trục X 1500 mm / 59.06 in
Hành trình trục Y 800 mm / 31.50 in
Hành trình trục Z 660 mm / 25.98 in