FJV-250 II

Product: Vertical

Thông số kỹ thuật của máy

Specification Values
Công suất Bàn Trái/Phải 550 mm / 21.650 in
Bàn theo chiều dọc 1200 mm / 47.240 in
Trục chính Độ côn trục chính 40
Tốc độ quay lớn nhất 12000 rpm
Công suất tiêu thụ của trục chính (15 tăng dần theo phút) 22 kw / 30.0 hp
Mâm dao Số lượng dao lắp trên mâm 30
Tốc độ dịch chuyển Hành trình trục X 1020 mm / 40.16 in
Hành trình trục Y 510 mm / 20.08 in
Hành trình trục Z 460 mm / 18.11 in