Chính sách bảo mật 

Chính Sách Bảo Mật của công ty Yamazaki Mazak Singapore

Quy Tắc Bảo Mật Thông Tin của công ty Yamazaki Mazak Singapore - Thông Tin Bảo Mật của khách hàng là Ưu Tiên hàng đầu đối với chúng tôi. 

Thông tin bảo mật của khách hàng rất quan trọng đối với công ty Yamazaki Mazak Singapore. Quy tắc này nêu rõ cách thức bảo mật thông tin trên trang web của công ty Yamazaki Mazak Singapore bao gồm như loại thông tin nào được thu thập và theo dõi, cách sử dụng thông tin như thế nào và ai sẽ là người được chia sẻ dữ liệu. Chúng tôi đã áp dụng quy tắc này cho Trang Chủ công ty Yamazaki Mazak Singapore (www.mazak.com.sg) và các trang liên kết khác. Chúng tôi yêu cầu người quản lý trang mạng cung cấp thông tin về các quy tắc bảo mật thông tin bất cứ khi nào dữ liệu cá nhân được thu thập trên trang mạng công ty Yamazaki Mazak Singapore.

Thông tin cá nhân

Thông thường quý khách có thể truy cập trang web công ty Yamazaki Mazak Singapore mà không cần khai báo thông tin cá nhân. Tuy nhiên đôi khi cũng có những lúc đối tác của chúng tôi có thể cần thông tin từ quý khách. Qúy khách có thể lựa chọn cách đưa thông tin cá nhân cho chúng tôi ví dụ như tên và địa chỉ hoặc địa chỉ email có thể cần thiết để chúng tôi liên hệ thực hiện đơn đặt hàng hay cung cấp dịch vụ. Chúng tôi sẽ cho quý khách biết rõ chúng tôi sẽ sử dụng những thông tin này như thế nào trước khi lấy thông tin từ internet. Nếu quý khách không muốn chúng tôi sử dụng những thông tin này để liên lạc, chúng tôi sẽ tôn trọng yêu cầu của quý khách. 

Việc bảo mật và chất lượng thông tin 

Chúng tôi luôn mong muốn bảo vệ chất lượng và tính nguyên vẹn thông tin nhận dạng cá nhân của quý khách. Chúng tôi áp dụng những phương pháp có kế hoạch và đúng kỹ thuật phù hợp để có thể lưu giữ các thông tin an toàn, chính xác, cập nhật và đầy đủ. Chúng tôi sẽ cố gắng phản hồi những yêu cầu của quý khách kịp thời để chỉnh sữa lại thông tin cá nhân chưa chính xác. Để chỉnh sữa lại những thông tin cá nhân chưa chính xác quý khách vui lòng trả lời thư ghi rõ thông tin chưa chính xác kèm theo chi tiết thông tin chỉnh sữa lại theo yêu cầu.  

Cookies, web beacons và các ứng dụng công nghệ khác 

Đôi khi chúng tôi thu thập các thông tin ẩn từ những lần truy cập vào trang web của chúng tôi để giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ khách hàng tốt hơn. Thông tin ẩn này đôi khi được hiểu như "dữ liệu đường dẫn". Công ty Yamazaki Mazak Singapore có thể sử dụng những thông tin này để phân tích xu hướng và thống kê để giúp chúng tôi đáp ứng các dịch vụ khách hàng tốt hơn. Đồng thời, khi chúng tôi thu thập các thông tin cá nhân cũng như khi giao dịch  với quý khách chúng tôi cũng có thể trích xuất một vài thông tin  về giao dịch đó dưới một định dạng ẩn và kết hợp nó với các thông tin ẩn khác ví dụ như dữ liệu đường dẫn. Thông tin ẩn này được sử dụng và phân tích chỉ ở mức độ tập hợp để giúp chúng tôi hiểu rõ thêm các xu hướng và mô hình. Không có thông tin nào được xem xét dưới góc độ cá nhân. Nếu quý khách không muốn những thông tin giao dịch được sử dụng theo cách này, quý khách có thể tắt chế độ cookies. Chúng tôi thu thập các thông tin ẩn như đã đề cập ở trên thông qua cách sử dụng nhiều ứng dụng công nghệ khác nhau bao gồm cách gọi là chế độ "cookies". Cookie là một phần dữ liệu mà trang web có thể gửi đến chương trình trình duyệt của quý khách và sau đó có thể được lưu trữ trên hệ thống của quý khách. Một vài trang web của công ty Mazak sử dụng cookies hay các ứng dụng khác để phục vụ tốt hơn khi quý khách truy cập vào trang web lần sau. Qúy khách có thể  cài đặt chế độ chương trình trình duyệt thông báo cookies trước đế quyết định có nên đồng ý nhận dữ liệu cookies hay  không. Qúy khách cũng có thể tắt chế độ nhận dữ liệu cookies. Tuy nhiên nếu làm vậy thì một số trang web cũng sẽ không hoạt động đúng. Chúng tôi cũng có thể sử dụng ứng dụng web beacon để điều chỉnh những trang web đó nhằm đáp ứng dịch vụ khách hàng tốt hơn.  Những trang web becons này được đặt trên một số trang web của công ty Yamazaki Mazak Singapore. Khi có người truy cập những trang này, một thông báo ẩn về việc truy cập đó sẽ được chúng tôi hoặc nhà cung cấp mã nguồn tạo ra. Những trang web beacons này hoạt động cùng lúc với chế độ cookies. Nếu quý khách không muốn kết hợp thông tin cookies ẩn với những lần truy cập vào những trang web này, quý khách có thể chỉnh chương trình trình duyệt  tắt chế độ cookies. Nếu quý khách tắt chế độ cookies, ứng dụng trang web beacon sẽ phát hiện những lần truy cập ẩn vào những trang web này nhưng những thông báo được tạo ra không thể liên kết với các dữ liệu ẩn khác và cũng không cần lưu ý về những thông báo này .  

Đường dẫn URL cá nhân 

Công ty Yamazaki Mazak Singapore đôi khi cũng tạo ra các đường dẫn URL cá nhân dẫn người truy cập đến một trang web cá nhân. Đường dẫn cá nhân này dễ dàng được nhận dạng và bằng cách nhấp chuột vào đường dẫn này để dẫn đến trang web cá nhân quý khách đã đồng ý để cho công ty Yamazaki Mazak Singapore thu thập thông tin về số lần truy cập. Chúng tôi sử dụng nững thông tin này để giúp cung cấp các thông tin phù hợp với sự quan tâm của quý khách. Nếu quý khách không muốn những thông tin được sử dụng theo cách này, đơn giản chỉ cần không nhấp chuột vào những đường dẫn cá nhân.     

Dữ liệu về trẻ em

Mặc dù không có doanh nghiệp nào hướng đến trẻ em nhưng chúng tôi vẫn cam kết tuân thủ các điều luật và yêu cầu hiện hành như Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em trên mạng (COPPA) của Mỹ. 

Công nghệ bảo mật thông tin

Công nghệ kỹ thuật sẽ ngày càng giúp quý khách dễ quản lý các thông tin cá nhân hơn. Nó cũng giúp các doanh nghiệp quản lý các quy tắc và chính sách bảo mật thông tin. Là một nhà cung cấp công nghệ thông tin, công ty Yamazaki Mazak Singapore tích cực ủng hộ sự phát triển các công nghệ bảo mật thông tin để giúp đạt được mục đích này và tạo ra sự tín nhiệm và tin cậy trong việc xử lý thông tin cá nhân. Chúng tôi có sẵn các sản phẩm và dịch vụ  có thể giúp quý khách bảo vệ các thông tin mật trong lúc truy cập trang web. Vui lòng xem trang web http://www.privacyalliance.org/resources/rulesntools.shtml để có thêm thông tin về các công cụ liên quan đến việc bảo mật thông tin. Lưu ý công ty Yamzaki Mazak Singapore chưa có đánh giá chính thức nào về các công cụ này.  

Quan hệ kinh doanh 

Trang web công ty Yamazaki Mazak Singapore có thể chứa những đường dẫn đến những trang web khác. Công ty Yamazaki Mazak Singapore không chịu trách nhiệm về các quy tắc bảo mật và nội dung của những trang web này. Văn bản Thông báo về những thay đổi chính sách được cập nhật vào ngày 9 tháng 5 năm 2014. Công ty Mazak có quyền chỉnh sữa nội dung văn bản này bất cứ lúc nào.