Malaysia

Văn phòng đại diện công ty Yamazaki Mazak Singapore tại Malaysia được thành lập vào tháng 10 năm 2009.

Vào tháng 4 năm 2012 Trung Tâm Kỹ Thuật Malaysia được thành lập để cung cấp tăng cường dịch vụ trước và sau khi mua sản phẩm đồng thời cũng hỗ trợ thị trường mở rộng ở Malaysia. 

Trung tâm kỹ thuật Malaysia bao gồm phòng trưng bày máy móc, phòng đào tạo ứng dụng, phòng hội thảo & phòng hỗ trợ bảo trì, mục đích là cung cấp dịch vụ và hỗ trợ khách hàng ở mức độ tốt nhất khắp các khu vực Malaysia, đặc biệt là ngành Tự động hóa, Xăng Dầu, Hàng Không, Y khoa và Cơ khí.