FJV 5 Face-100/120

Product: Vertical

Thông số kỹ thuật của máy

Specification Values
Công suất Bàn Trái/Phải 3000 mm / 118.110 in
Bàn theo chiều dọc 2000 mm / 78.740 in
Trục chính Độ côn trục chính No. 50
Tốc độ quay lớn nhất 10000 rpm
Mâm dao Số lượng dao lắp trên mâm 60
Tốc độ dịch chuyển Hành trình trục X 3200 mm / 125.98 in
Hành trình trục Y 2450 mm / 96.46 in
Hành trình trục Z 660 mm / 25.98 in