 Cải thiện  hệ thống hỗ trợ & sản xuất toàn cầu.
Kể từ khi thành lập vào năm 1992, Yamazaki Mazak Singapore đã trải qua năm mở rộng. Mở rộng mới nhất  là một phần của một chiến lược dài hạn nhằm tìm cách cải thiện hệ thống hỗ trợ và sản xuất toàn cầu.
Bằng cách đó, nó cho phép chúng tôi cung cấp một sự hỗ trợ toàn diện hơn cho khách hàng của chúng tôi trong khu vực Đông Nam Á, và cũng để thiết lập hệ thống sản xuất , tăng số lượng xuất khẩu máy công cụ.
Việc mở rộng này là một hình thức cam kết rằng chúng tôi Yamazaki Mazak đã thực hiện, phòng trưng bày của chúng tôi đã được mở rộng đến 4.300 m², lớn hơn bốn lần để trưng bày được các máy phục vụ cho các ngành công nghiệp khác nhau.
Cải thiện hệ thống hỗ trợ trước và sau khi dịch vụ.
Ngoài ra, Trụ sở chính tại Đông Nam Á Yamazaki Mazak Singapore hiện nay bao gồm một phòng hội trường, trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ trực tuyến, trung tâm  huấn luyện bảo trì và đào tạo sử dụng.                                                                                                                                                                                                              
Trung tâm phụ tùng tại Trụ sở chính tại Đông Nam Á Yamazaki Mazak Singapore hiện tại đang có 20.000 phụ tùng với hơn 9.000 chủng loại khác nhau. Con số này trước khi công ty mở rộng phát triển la 15.000. 
Thêm vào đó, công ty cũng ghi nhận 60% tăng trưởng trong sản xuất.
Cơ sở sản xuất cũng đã được đầu tư mở rộng và năng suất sản xuất sẽ được nâng lên 130 máy/tháng. Đây là một sự thay đổi đáng kể so với trước khi mở rộng là 80 máy/ tháng.