FJV-35/80 II

Product: Vertical

Thông số kỹ thuật của máy

Specification Values
Công suất Bàn Trái/Phải 750 mm / 29.530 in
Bàn theo chiều dọc 2240 mm / 88.190 in
Trục chính Độ côn trục chính 50
Tốc độ quay lớn nhất 10000 rpm
Công suất tiêu thụ của trục chính (30 tăng dần theo phút) 37 kw / 50.0 hp
Mâm dao Số lượng dao lắp trên mâm 30
Tốc độ dịch chuyển Hành trình trục X 2000 mm / 78.74 in
Hành trình trục Y 800 mm / 31.50 in
Hành trình trục Z 660 mm / 25.98 in