Trung tâm công nghệ

Trung tâm công nghệ có trụ sở tại địa phương được thành lập nhằm giới thiệu với khách hàng các giải pháp công nghệ bằng cách trình bày các sản phẩm máy móc và ứng dụng mới nhất, đưa ra những lời khuyên đối với các thiết bị thay thế và cung cấp những khóa huấn luyện đào tạo. 

Trung Tâm Công Nghệ Đông Nam Á được chủ trương mở rộng/ xây dựng để làm nơi đặt các bộ phận chủ chốt như bộ phận Hỗ Trợ Khách Hàng Trực Tuyến, Phòng Ứng Dụng và Phòng Đào Tạo Bảo Trì. Những bộ phận này được thành lập nhằm cung cấp những dịch vụ tuyệt vời cho khách hàng 

Trung tâm công nghệ có diện tích khoảng 10,450 m2 rộng gấp bốn lần so với cở sở cũ có thể nâng cao năng suất hoạt động lên đến 60%.