Training

Để đáp ứng các nhu cầu và đòi hỏi ngày càng thay đổi của khách hàng trong ngành công nghiệp, điều này đòi hỏi sự tập trung vào các ứng dụng, hệ thống và việc cung cấp giải pháp toàn diện tân tiến, tùy chọn và chi phí thấp. Vì vậy, tất cả kỹ sư ứng dụng của chúng tôi được trang bị kiến thức:
1. Cung cấp các giải pháp kỹ thuật thích hợp vì lợi ích của khách hàng.
2. Lựa chọn các ước tính máy móc và thời gian hoạt động thích hợp bằng cách nghiên cứu bản vẽ chi tiết.
3. Cung cấp giải pháp toàn diện cho các bộ phận máy móc của nhiều ngành công nghiệp như ngành công nghệp tự động, y khoa, điện gió, sản xuất khuôn mẫu, kỹ thuật chung, máy bơm v.v
4. Đề xuất phương pháp thích hợp và hiệu quả chi phí nhằm cải thiện năng suất, chất lượng để giảm chi phí sản xuất.
5. Đào tạo vận hành và lập trình máy móc tại chỗ
6. Hỗ trợ khách hàng trực tiếp cách vân hành máy móc
7. Tổ chức các chương trình đào tạo tại Trung Tâm Kỹ Thuật để hướng dẫn khách hàng
8. Cung cấp toàn bộ Giải Pháp Thiết Kế Thiết Bị. Có riêng một  Trung Tâm Phần Mềm CAD với Bộ Phận Thiết Kế Thiết Bị và Phòng mô hình 3D & FEA.