FJV-200 II

Product: Vertical

Thông số kỹ thuật của máy

Specification Values
Công suất Bàn Trái/Phải 460 mm / 18.110 in
Bàn theo chiều dọc 800 mm / 31.500 in
Trục chính Độ côn trục chính 40
Tốc độ quay lớn nhất 12000 rpm
Công suất tiêu thụ của trục chính (15 tăng dần theo phút) 22 kw / 30.0 hp
Mâm dao Số lượng dao lắp trên mâm 30
Tốc độ dịch chuyển Hành trình trục X 560 mm / 22.05 in
Hành trình trục Y 410 mm / 16.14 in
Hành trình trục Z 410 mm / 16.14 in