Lịch sử & Giai đoạn phát triển 

1988 Thành lập Văn phòng Yamazaki Mazak Singapore
1991 Thành lập Trung Tâm Công Nghệ Yamazaki Mazak Singapore
1992  Khai trương Nhà Máy Sản Xuất Máy Tính Tích Hợp vào tháng 5 năm 1992 
1996 Chính thức khai trương Nhà Máy Sản Xuất Máy Công Cụ vào tháng 7 năm 1996
2005 Áp dụng Công Nghệ Sản Xuất Tự Động cho Nhà Máy Sản Xuất Yamazaki Mazak Singapore 
2014 Khai trương Trung Tâm Công Nghệ và Nhà Máy Mở Rộng Yamazaki Mazak Singapore Đông Nam Á