Mazak Singapore

Yamazaki Mazak Singapore được thành lập vào tháng 5 năm 1992 tại khu công nghiệp Jurong của Singapore, khu vực trung tâm tập trung số lượng lớn các công ty nước ngoài. Mục đích là làm cơ sở chính tại khu vực Đông Nam Á bao gồm các bộ phận Kinh doanh, bảo trì, sản xuất và Nghên cứu & Phát triển.   

Công ty tập trung vào việc sản xuất và kinh doanh sản phẩm máy nén, máy tiện và máy phay CNC với độ chính xác cao cho thị trường nước ngoài. Bộ phận Nghiên cứu và Phát triển cung cấp giải pháp công nghệ giá trị gia tăng cho các thiết bị máy móc của chúng tôi đồng thời hoạt động liên kết với các cơ sở kỹ thuật tại Nhật Bản để phát triển hệ thống máy móc được trang bị công nghệ hiện đại tiên tiến.  

Nhà Máy Sản Xuất Tự Động của công ty Yamazaki Mazak Singapore là một nhà máy sản xuất hiện đại sử dụng công nghệ tích hợp cho nhà máy là chính. Nhà máy này có thể nhận biết sản lượng tăng đột biến xét theo định mức năng suất. Các bộ phận máy móc được sản xuất trong thời gian hoàn toàn ngắn nhất cũng như giảm thiểu các yêu cầu về nhân công vận hành.