INTEGREX e-RAMTEC V/ 8

Product: Integrex

Thông số kỹ thuật của máy

Specification Chiều dài -
Công suất Đường kính gia công lớn nhất 1250 mm / 49.210 in
Chiều dài gia công lớn nhất 1250 mm / 49.210 in
Trục chính Tiện Kích thước mâm cặp 1000 mm / 40 in
Tốc độ quay lớn nhất 500 rpm
Công suất tiêu thụ của trục chính (30 tăng dần theo phút) 37 kw / 50.0 hp
Trục Phay Hành Trình Trục B 150°
Công suất mâm dao dự trữ 40
Tốc độ quay lớn nhất 10000 rpm
Công suất tiêu thụ của trục chính (30 tăng dần theo phút) 37 kw / 50.0 hp
Tốc độ dịch chuyển Hành trình trục X 1875 mm / 73.82 in
Hành trình trục Y 1060 mm / 41.73 in
Hành trình trục Z 1595 mm / 62.80 in