INTEGREX e-RAMTEC V/10

Product: Integrex

Thông số kỹ thuật của máy

Specification Chiều dài -
Công suất Đường kính gia công lớn nhất 2000 mm / 78.740 in
Chiều dài gia công lớn nhất 1440 mm / 56.690 in
Trục chính Tiện Kích thước mâm cặp 1400 mm / 56 in
Tốc độ quay lớn nhất 300 rpm
Công suất tiêu thụ của trục chính (30 tăng dần theo phút) 37 kw / 50.0 hp
Trục Phay Hành Trình Trục B 150°
Công suất mâm dao dự trữ 40
Tốc độ quay lớn nhất 10000 rpm
Công suất tiêu thụ của trục chính (30 tăng dần theo phút) 37 kw / 50.0 hp
Tốc độ dịch chuyển Hành trình trục X 1875 mm / 73.82 in
Hành trình trục Y 1060 mm / 41.73 in
Hành trình trục Z 1450 mm / 57.09 in