INTEGREX e-RAMTEC V/12

Product: Integrex

Thông số kỹ thuật của máy

Specification Chiều dài -
Công suất Đường kính gia công lớn nhất 1800 mm / 70.870 in
Chiều dài gia công lớn nhất 2350 mm / 92.520 in
Trục chính Tiện Kích thước mâm cặp 1850 mm / 73 in
Tốc độ quay lớn nhất 250 rpm
Công suất tiêu thụ của trục chính (30 tăng dần theo phút) 45 kw / 60.0 hp
Trục Phay Hành Trình Trục B 150°
Công suất mâm dao dự trữ 40
Tốc độ quay lớn nhất 10000 rpm
Công suất tiêu thụ của trục chính (30 tăng dần theo phút) 37 kw / 50.0 hp
Tốc độ dịch chuyển Hành trình trục X 3055 mm / 120.28 in
Hành trình trục Y 1700 mm / 66.93 in
Hành trình trục Z 1800 mm / 70.87 in