UN-600V

Product: Horizontal

Thông số kỹ thuật của máy

Specification Values
Công suất Bàn Trái/Phải 400 mm / 15.750 in
Bàn theo chiều dọc 400 mm / 15.750 in
Trục chính Độ côn trục chính 30
Tốc độ quay lớn nhất 20000 rpm
Công suất tiêu thụ của trục chính (15 tăng dần theo phút) 8 kw / 10.0 hp
Mâm dao Số lượng dao lắp trên mâm 20
Tốc độ dịch chuyển Hành trình trục X 600 mm / 23.62 in
Hành trình trục Y 350 mm / 13.78 in
Hành trình trục Z 400 mm / 15.74 in