UN-600H

Product: Horizontal

Thông số kỹ thuật của máy

Specification Values
Công suất Đường kính bàn gá 400 mm / 15.740 in
Đường kính phôi kẹp lớn nhất 400 mm / 15.740 in
Chiều cao phôi kẹp lớn nhất 500 mm / 19.690 in
Trục chính Độ côn trục chính 30
Tốc độ quay lớn nhất 20000 rpm
Công suất tiêu thụ của trục chính (15 tăng dần theo phút) 8 kw / 10.0 hp
Mâm dao Số lượng dao lắp trên mâm 20
Tốc độ dịch chuyển Hành trình trục X 510 mm / 20.08 in
Hành trình trục Y 400 mm / 15.74 in
Hành trình trục Z 380 mm / 14.96 in