SLANT TURN NEXUS 600M

Product: Turning

Thông số kỹ thuật của máy

Specification Chiều dài - 2000U in Chiều dài - 3000U in Chiều dài - 4000U in
Công suất Đường kính quay lớn nhất 1040 mm / 40.94 in1040 mm / 40.94 in1040 mm / 40.94 in
Đường kính gia công lớn nhất 910 mm / 35.830 in910 mm / 35.830 in910 mm / 35.830 in
Chiều dài gia công lớn nhất 2044 mm / 80.470 in3179 mm / 125.160 in4068 mm / 160.160 in
Trục chính Kích thước mâm cặp 21 in21 in21 in
Tốc độ quay lớn nhất 500 rpm 500 rpm 500 rpm
Công suất tiêu thụ của trục chính (30 tăng dần theo phút) 45 kw / 60.0 hp45 kw / 60.0 hp45 kw / 60.0 hp
Mâm dao Tiện Trên Số lượng dao lắp trên mâm 12 12 12
Tốc độ quay lớn nhất 4000 rpm 4000 rpm 4000 rpm
Công suất tiêu thụ của trục chính (4 tăng dần theo phút) 8 kw / 10.0 hp8 kw / 10.0 hp8 kw / 10.0 hp
Tốc độ dịch chuyển Hành trình trục X 465 mm / 18.31 in465 mm / 18.31 in465 mm / 18.31 in
Hành trình trục Z 2165 mm / 85.24 in3300 mm / 129.92 in4190 mm / 164.96 in
Hành trình trục W 2083 mm / 82.01 in3218 mm / 126.69 in3890 mm / 153.13 in