SLANT TURN NEXUS 800

Product: Turning

Thông số kỹ thuật của máy

Specification Chiều dài - 2000U in Chiều dài - 3000U in Chiều dài - 4000U in
Công suất Đường kính quay lớn nhất 1070 mm / 42.00 in1070 mm / 42.00 in1070 mm / 42.00 in
Đường kính gia công lớn nhất 820 mm / 32.280 in820 mm / 32.280 in820 mm / 32.280 in
Chiều dài gia công lớn nhất 1992 mm / 78.400 in3012 mm / 117.920 in4032 mm / 157.920 in
Trục chính Kích thước mâm cặp 32 in32 in32 in
Tốc độ quay lớn nhất 300 rpm 300 rpm 300 rpm
Công suất tiêu thụ của trục chính (30 tăng dần theo phút) 60 kw / 80.0 hp60 kw / 80.0 hp60 kw / 80.0 hp
Mâm dao Tiện Trên Số lượng dao lắp trên mâm 15 15 15