INTEGREX e-500H-S

Product: 5-Axis, Integrex, Turning

Thông số kỹ thuật của máy

Specification Chiều dài - 1500U in Chiều dài - 3000U in
Công suất Đường kính quay lớn nhất 820 mm / 32.28 in820 mm / 32.28 in
Đường kính gia công lớn nhất 820 mm / 32.280 in820 mm / 32.280 in
Chiều dài gia công lớn nhất 1524 mm / 60.000 in3048 mm / 120.000 in
Trục chính Kích thước mâm cặp 15 in15 in
Tốc độ quay lớn nhất 3300 rpm 3300 rpm
Công suất tiêu thụ của trục chính (30 tăng dần theo phút) 30 kw / 40.0 hp30 kw / 40.0 hp
Trục chính thứ hai Kích thước mâm cặp 15 in15 in
Tốc độ quay lớn nhất 3300 rpm 3300 rpm
Công suất tiêu thụ của trục chính (30 tăng dần theo phút) 30 kw / 40.0 hp30 kw / 40.0 hp
Trục Phay Hành Trình Trục B 240° 240°
Công suất mâm dao dự trữ 40 40
Tốc độ quay lớn nhất 10000 rpm 10000 rpm
Công suất tiêu thụ của trục chính (15 tăng dần theo phút) 37 kw / 50.0 hp37 kw / 50.0 hp
Tốc độ dịch chuyển Hành trình trục X 870 mm / 34.25 in870 mm / 34.25 in
Hành trình trục Y 500 mm / 19.68 in500 mm / 19.68 in
Hành trình trục Z 1598 mm / 62.91 in3122 mm / 122.91 in
Hành trình trục W 1529 mm / 60.20 in2463 mm / 96.97 in