Malaysia

ยามาซากิ มาซัค สิงคโปร์ สำนักงานตัวแทนจำหน่ายในประเทศมาเลเซีย จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม ปี 2009 และในเดือนเมษายน ปี 2012 ได้จัดตั้งศูนย์เทคนิค มาเลเซียขึ้นเพื่อให้บริการลูกค้าก่อนและหลังการขายที่ดียึ่งขึ้นและสนับสนุนการขยายตลาดในมาเลเซีย ศูนย์เทคนิคมาเวเซียมีโชว์รูม ห้องฝึกอบรม สัมนา และฝ่ายบริการ วัตถุประสงค์เพื่อให้บริการลูกค้าในระดับสูงสุด ทั่วทั้งประเทศมาเลเซีย ทั้งในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ แก๊สและน้ำมัน การบิน การแพทย์ และอุตสาหกรรมทั่วไป