ศูนย์เทคโนโลยี

ศูนย์เทคโนโลยีที่มีฐานในท้องถิ่น ตั้งขึ้นเพื่อแนะนำเทคโนโลยีโซลูชั่นให้กับลูกค้าโดยจัดแสดงเครื่องจักรรุ่นล่าสุดพร้อมการใช้งานใหม่ ที่นำเสนอคำแนะนำเกี่ยวกับชิ้นส่วนเครื่องจักรกลและยังมีการฝึกอบรม 
ศูนย์เทคโนโลยีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับการขยายและสร้างหน่วยธุรกิจที่สำคัญเช่นระบบการสนับสนุนลูกค้า ห้องฝึกอบรมแอพลิเคชันและห้องฝึกอบรมการซ่อมบำรุง ซึ่งทั้งหมดได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการลูกค้าที่เหนือชั้น 
ศูนย์เทคโนโลยีครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 10,450 ตารางเมตร, มีขนาด 4 เท่า เมื่อเทียบกับศูนย์เดิมก่อนที่จะเพิ่มกำลังการผลิตได้ถึงมากที่สุดเท่าที่ 60%