ปรับปรุงระบบการผลิต และ การสนับสนุน ทั่วโลก
นับตั้งแต่ก่อตั้งใน ปี 1992 ยามาซากิ มาซัค สิงคโปร์ได้มีการขยายตัวไปแล้วห้าครั้ง และครั้งล่าสุดนี้คือส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ ระยะยาวที่พยายามจะปรับปรุงระบบการผลิตและการสนับสนุนทั่วโลกของเรา 
โดยครั้งนี้จะช่วยให้เราสามารถนำเสนอการสนับสนุนที่ครอบคลุมมากขึ้น ให้กับลูกค้าของเราในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยังจะสร้างระบบการผลิตที่จะเพิ่มการส่งออกของเครื่องมือกลให้มากยิ่งขึ้น
การขยายตัวนี้เป็นรูปแบบหนึ่งของความมุ่งมั่นที่เรายามาซากิ มาซัค ได้ดำเนินการ  เราได้ขยายพื้นที่โชว์รูมของเราออกไปอีก 4,300 ตารางเมตร ซึ่งเท่ากับใหญ่ขึ้น 4 เท่าเพื่อให้สามารถโชว์ เครื่องจักรจากอุตสาหกรรมต่างๆ ได้มากยิ่งขึ้น

ปรับปรุงระบบการสนับสนุนการบริการ ก่อนและหลังการขาย
นอกจากนี้  ยามาซากิ มาซัค สิงคโปร์ สำนักงานใหญ่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขณะนี้ประกอบด้วย หอประชุม  ศูนย์สนับสนุนออนไลน์  ศูนย์ฝึกอบรมการซ่อมบำรุงรักษาและห้องฝึกอบรมด้าน application
ส่วน ศูนย์บริการชิ้นส่วนอะไหล่ ของยามาซากิ มาซัค สิงคโปร์ สำนักงานใหญ่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตอนนี้มีสำรองอะไหล่อยู่กว่า 20,000 ชิ้น มากกว่า 9,000 ชนิด เมื่อเทียบกับก่อนที่จะขยายตัวมีอยู่เพียง 15,000 ชิ้น
เพิ่มกำลังการผลิตขึ้น 60 %
พื้นที่การผลิตได้รับการขยายตัวและกำลังการผลิตจะเพิ่มขึ้น ถึง 130 เครื่องต่อเดือน ซึ่งต่างกันโดยสิ้นเชิงกับก่อนที่จะขยายตัว ซึ่งผลิตได้เพียง 80 เครื่องต่อเดือนเท่านั้น