การฝึกอบรม

เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเราและความต้องการในอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นไปยังนวัตกรรมและการดำเนินงานแบบครบวงจรที่ทันสมัย แต่ยังคงมีการกำหนดจากผู้ใช้ในเรื่องของคุณภาพที่เหมาะสมกับราคา ระบบและการทำงานแบบ turnkey  ดังนั้นทั้งหมดนี้วิศวกรของเราสามารถให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับท่านได้ดังนี้: 

1 การแก้ปัญหาทางวิศวกรรมที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์ของลูกค้า
2 การคัดเลือกเครื่องจักรและรอบเวลาที่เหมาะสมที่สุดโดยการศึกษาจากแบบร่างชิ้นงาน
3 ให้ข้อสรุปอย่างสมบูรณ์ของงาน Turnkey สำหรับการทำชิ้นงานจากอุตสาหกรรมต่างๆเช่นรถยนต์, การแพทย์, พลังงานลมแม่พิมพ์, งานวิศวกรรมทั่วไป, อุตสาหกรรมปั๊ม ฯลฯ 
4 แนะนำการวิธีการที่เหมาะสมเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดในการปรับปรุงผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต 
5 การฝึกอบรมการเขียนโปรแกรมที่โรงงานของลูกค้า
6 ให้บริการลูกค้าที่โรงงานจนเครื่องจักรสามารถเริ่มทำงานได้
7 จัดโปรแกรมการฝึกอบรมที่ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อให้ความรู้แก่ลูกค้า 
8 ให้บริการออกแบบ Fixture และแยกออกมาเป็น ศูนย์ CAD สำหรับออกแบบ Fixture , โมเดล 3D และ FEA