บริการลูกค้า

วัตถุประสงค์คือต้องการให้บริการแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้าได้ทันท่วงทีเพื่อให้เครื่องจักรกลับมาทำงานเป็นปกติโดยเร็วที่สุด

ศูนย์บริการลูกค้าออนไลน์ทำหน้าที่เป็นบทบาทสำคัญทำให้มีความแตกต่างเชิงกลยุทธ์ผ่านการให้บริการลูกค้าที่มีคุณภาพ

 

ออร์เคสตรา®คอลเซ็นเตอร์

YMS รู้ว่าเวลาที่ลูกค้ารอคอยและความพึงพอใจมีความสัมพันธ์กันโดยตรง YMS จึงใช้ "ออร์เคสตรา®คอลเซ็นเตอร์" เพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานของตัวแทนจะมีประสิทธิผลมากขึ้นและยังเพิ่มความพึงพอใจของผู้ที่ใช้บริการ

ออร์เคสตรา®คอลเซ็นเตอร์ได้รับการออกแบบเพื่อลดการละทิ้งสายเรียกเข้าและเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการกับข้อเรียกร้องต่างๆ และยังออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความสามารถของตัวแทนให้มากยิ่งขึ้น และผลลัพท์ คือเรามีคุณภาพสูงในการให้บริการ

บริการออนไลน์ ของYMS ในปัจจุบันให้บริการกับลูกค้าในสิงคโปร์และ มาเลเซีย