ประเทศไทย

ศูนย์เทคโนโลยีแห่งประเทศไทยของ มาซัค จัดตั้งขึ้นเพื่อจัดแสดงเครื่องจักร Mazak ที่มีเทคโนโลยีล่าสุดไว้สำหรับลูกค้าทุกท่าน ให้เข้าเยี่ยมชมได้ตลอดเวลา เรามีห้องพร้อมอุปกรณ์สำหรับวัดความละเอียดเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงแม่นยำของชิ้นงาน ไว้คอยบริการลูกค้าทุกท่านที่ต้องการข้อมูลด้านความละเอียดของชิ้นงาน
    จึงขอเรียนเชิญลูกค้า และผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าเยี่ยมชมเครื่องจักร และเทคโนโลยีของ มาซัค ได้ ณ ศูนย์เทคโนโลยีแห่งนี้
 ไม่เพียงแค่นั้น เรายังมีศูนย์ฝึกอบรม สัมนาให้ความรู้ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ รวมไปถึง มีการจัดแสดงเทคโนโลยีของ tooling และเทคโนโลยีด้านการกัดชิ้นงานอีกด้วย จึงเรียกได้ว่า ศูนย์เทคโนโลยีแห่งประเทศไทยของมาซัค
    ศูนย์เทคโนโลยีแห่งประเทศไทยของมาซัค แห่งนี้ สามารถให้บริการด้านวิศวกรรมต่างๆ ได้อย่างครบวงจรเพื่อสร้างความมั่นใจ และยกระดับความพึงพอใจให้กับลูกค้าที่ใช้เครื่องจักร Mazak มากยิ่งขึ้น