Indonesia

ศูนย์เทคนิค อินโดนีเซีย จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม ปี 2013 ในกรุงจากาตาร์ ศูนย์กลางด้าน

เทคนิคแห่งนี้มีเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 19 คน ที่มีวิศกร รวมทั้งผู้จัดการชาวญี่ปุ่น ที่นี่มีโชว์รูม 

ห้องฝึกอบรม และศูนย์ชิ้นส่วนอะไหล่ที่ให้บริการทั้งก่อนและหลังการขายให้กับลูกค้าในประเทศอินโดนีเซีย