อะไหล่

ศูนย์กลางชิ้นส่วนอะไหล่สามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้เครื่องจักรทำงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพตลอดอายุการให้งาน
ศูนย์กลางชิ้นส่วนอะไหล่แห่งใหม่ มีการสำรองอะไหล่ทั้งหมดกว่า 9000 ชนิด จำนวนกว่า 20000 ชิ้น และยังเชื่อมต่อไปกับศูนย์กลางอะไหล่มาซัคระดับโลกที่ตั้งอยู่ในประเทศญี่ปุ่น รวมถึงศูนย์กลางอะไหล่ของยุโรปในประเทศเบลเยี่ยม และศูนย์กลางอะไหล่ของอเมริกในรัฐเคนตักกี้ อีกทั้งชิ้นส่วนอะไหล่เกือบ 90% ยังสามารถจัดส่งได้ภายใน 24 ชั่วโมง