VERTICAL CENTER NEXUS 535C-II

Product: Vertical

Thông số kỹ thuật của máy

Specification Values
Công suất Bàn Trái/Phải 1300 mm / 51.180 in
Bàn theo chiều dọc 550 mm / 21.650 in
Trục chính Độ côn trục chính 50
Tốc độ quay lớn nhất 8000 rpm
Công suất tiêu thụ của trục chính (30 tăng dần theo phút) 30 kw / 40.0 hp
Mâm dao Số lượng dao lắp trên mâm 24
Tốc độ dịch chuyển Hành trình trục X 1050 mm / 41.34 in
Hành trình trục Y 530 mm / 20.87 in
Hành trình trục Z 560 mm / 20.05 in