VERTICAL CENTER NEXUS 430A-II HS

Product: Vertical

Thông số kỹ thuật của máy

Specification Values
Công suất Bàn Trái/Phải 900 mm / 35.430 in
Bàn theo chiều dọc 430 mm / 16.930 in
Trục chính Độ côn trục chính 40
Tốc độ quay lớn nhất 18000 rpm
Công suất tiêu thụ của trục chính (15 tăng dần theo phút) 30 kw / 40.0 hp
Mâm dao Số lượng dao lắp trên mâm 30
Tốc độ dịch chuyển Hành trình trục X 560 mm / 20.05 in
Hành trình trục Y 430 mm / 16.90 in
Hành trình trục Z 510 mm / 20.08 in