VARIAXIS j-500/5X

Product: 5-Axis

Thông số kỹ thuật của máy

Specification Values
Công suất Đường kính phôi kẹp lớn nhất 500 mm / 19.690 in
Chiều cao phôi kẹp lớn nhất 350 mm / 13.780 in
Trục chính Độ côn trục chính No. 40
Tốc độ quay lớn nhất 12000 rpm
Công suất tiêu thụ của trục chính (30 tăng dần theo phút) 11 kw / 15.0 hp
Mâm dao Số lượng dao lắp trên mâm 18
Mâm chia độ Bàn nghiêng (Trục A) 150 degrees
Bàn nghiêng (Trục C) 360.0000 degrees
Tốc độ dịch chuyển Hành trình trục X 350 mm / 13.78 in
Hành trình trục Y 550 mm / 21.65 in
Hành trình trục Z 510 mm / 20.08 in