World Parts Center

                                

Trung Tâm Thiết Bị Thay Thế Thế Giới thay thế các bộ phận phụ tùng nằm trong các nhà máy sản xuất với trung tâm thiết bị tập trung mới mở hoạt động 24/7 nhằm hỗ trợ khách hàng trên toàn thế giới. Trung tâm này được thiết kế cung cấp các thiết bị phụ tùng cho hơn 1500 loại máy móc khác nhau của Mazak - từ loại máy xưa nhất đến tiên tiến nhất. Để vận chuyển những thiết bị thay thế trong vòng 24h kể từ lúc nhận đơn hàng, Trung Tâm Thiết Bị Thay Thế Thế Giới có các kho hàng hóa lớn được tự động hóa với tốc độ cao để quản lý các thiết bị thay thế. Hệ thống này được thiết kế để đáp ứng nhu cầu trong tương lai của khách hàng trong 10 năm tiếp.