MULTIPLEX 6200-II Y

Product: Turning

Thông số kỹ thuật của máy

Specification Chiều dài -
Công suất Đường kính quay lớn nhất 320 mm / 12.60 in
Đường kính gia công lớn nhất 320 mm / 12.600 in
Đường kính phôi thanh gia công lớn nhất 51 mm / 2.0 in
Chiều dài gia công lớn nhất 180 mm / 7.090 in
Trục chính Kích thước mâm cặp 8 in
Tốc độ quay lớn nhất 5000 rpm
Công suất tiêu thụ của trục chính (30 tăng dần theo phút) 15 kw / 20.0 hp
Trục chính thứ hai Kích thước mâm cặp 8 in
Tốc độ quay lớn nhất 5000 rpm
Công suất tiêu thụ của trục chính (30 tăng dần theo phút) 15 kw / 20.0 hp
Mâm dao Tiện Trên Số lượng dao lắp trên mâm 24
Tốc độ quay lớn nhất 4500 rpm
Công suất tiêu thụ của trục chính (10 tăng dần theo phút) 4 kw / 5.0 hp
Tốc độ dịch chuyển Hành trình trục X 240 mm / 9.45 in
Hành trình trục X2 240 mm / 9.45 in
Hành trình trục Y 100 mm / 3.94 in
Hành trình trục Z 440 mm / 17.32 in
Hành trình trục Z2 495 mm / 19.49 in