MAZATECH V-655/60 II

Product: Vertical

Thông số kỹ thuật của máy

Specification Values
Công suất Bàn Trái/Phải 650 mm / 25.590 in
Bàn theo chiều dọc 1740 mm / 68.540 in
Trục chính Độ côn trục chính 50
Tốc độ quay lớn nhất 6000 rpm
Công suất tiêu thụ của trục chính (30 tăng dần theo phút) 18 kw / 25.0 hp
Mâm dao Số lượng dao lắp trên mâm 30
Tốc độ dịch chuyển Hành trình trục X 1500 mm / 59.06 in
Hành trình trục Y 650 mm / 25.59 in
Hành trình trục Z 650 mm / 25.59 in