VERTICAL CENTER NEXUS 700D-II

Product: Vertical

Thông số kỹ thuật của máy

Specification Values
Công suất Bàn Trái/Phải 1740 mm / 68.500 in
Bàn theo chiều dọc 700 mm / 27.560 in
Trục chính Độ côn trục chính 50
Tốc độ quay lớn nhất 8000 rpm
Công suất tiêu thụ của trục chính (30 tăng dần theo phút) 30 kw / 40.0 hp
Mâm dao Số lượng dao lắp trên mâm 24
Tốc độ dịch chuyển Hành trình trục X 1530 mm / 60.24 in
Hành trình trục Y 700 mm / 27.56 in
Hành trình trục Z 650 mm / 25.59 in