POWER MASTER Universal

Product: Turning

Thông số kỹ thuật của máy

Specification Chiều dài - 3000U mm Chiều dài - 4000U mm
Công suất Đường kính quay lớn nhất 870 mm / 34.00 in870 mm / 34.00 in
Đường kính gia công lớn nhất 840 mm / 33.000 in840 mm / 33.000 in
Chiều dài gia công lớn nhất 2985 mm / 117.510 in4005 mm / 157.670 in
Trục chính Tốc độ quay lớn nhất 1200 rpm 1200 rpm
Mâm dao Tiện Trên Số lượng dao lắp trên mâm 14 14
Tốc độ dịch chuyển Hành trình trục X 670 mm / 26.38 in670 mm / 26.38 in
Hành trình trục Z 3075 mm / 121.06 in4095 mm / 161.22 in