ORBITEC 20

Product: Horizontal

Thông số kỹ thuật của máy

Specification Values
Công suất Đường kính bàn gá 630 mm / 24.800 in
Đường kính phôi kẹp lớn nhất 1050 mm / 41.340 in
Chiều cao phôi kẹp lớn nhất 1300 mm / 51.180 in
Trục chính Độ côn trục chính Capto C8
Tốc độ quay lớn nhất 600 rpm
Công suất tiêu thụ của trục chính (30 tăng dần theo phút) 30 kw / 40.0 hp
Mâm dao Số lượng dao lắp trên mâm 60
Tốc độ dịch chuyển Hành trình trục X 280 mm / 11.02 in
Hành trình trục Z 1230 mm / 48.43 in