INTEGREX e-1060V/8S II

Product: Integrex

Thông số kỹ thuật của máy

Specification Chiều dài -
Công suất Đường kính gia công lớn nhất 1500 mm / 59.060 in
Chiều dài gia công lớn nhất 1450 mm / 57.090 in
Trục chính Tiện Kích thước mâm cặp 1000 mm
Tốc độ quay lớn nhất 500 rpm
Công suất tiêu thụ của trục chính (30 tăng dần theo phút) 37 kw / 50.0 hp
Trục Phay Hành Trình Trục B 150°
Công suất mâm dao dự trữ 40
Tốc độ quay lớn nhất 10000 rpm
Công suất tiêu thụ của trục chính (30 tăng dần theo phút) 37 kw / 50.0 hp
Tốc độ dịch chuyển Hành trình trục X 1695 mm / 66.73 in
Hành trình trục Y 1060 mm / 41.73 in
Hành trình trục Z 1345 mm / 52.95 in